Een vernieuwende benadering van leiderschap; Een cross-sectioneel survey-onderzoek naar de samenhang tussen gepercipieerde benaderbaarheid van een leidinggevende en werk-gerelateerde uitkomsten bij werknemers.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2017-10-12
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In dit onderzoek is er gekeken wat de samenhang is tussen benaderbaarheid van de leidinggevende en werktevredenheid, werkprestatie en stress. Benaderbaarheid van de leidinggevende is een concept dat er bij organisaties voor kan zorgen dat de interne informatie-uitwisseling gestimuleerd wordt, met positieve effecten op zowel de organisatie als de mensen die bij de organisatie werkzaam zijn. Uit het onderzoek is gebleken dat er een positieve samenhang bestaat tussen benaderbaarheid van de leidinggevend en respectievelijk werktevredenheid en werkprestatie. Tevens is gebleken dat de relatie tussen benaderbaarheid van de leidinggevende en werkprestatie deels gemedieerd wordt door werktevredenheid. De laatste bevinding van het onderzoek is dat er een negatieve samenhang bestaat tussen stress en benaderbaarheid van de leidinggevende, wat een indicatie kan zijn dat werknemers met een hoge mate van stress baat hebben bij een benaderbare leidinggevende.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren