Wonen en zorg voor senioren: Wie organiseert wat en hoe?

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2018-04-30
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Dubbele vergrijzing en veranderingen in het zorgstelsel zijn aanleiding om te onderzoeken in hoeverre de overheid er in geslaagd is om meer marktactoren te betrekken en meer in context van de oudere te organiseren. Met behulp van de Governance Triangle en de theorie over systeem- en contextgedreven organiseren zijn de effecten van de veranderingen in kaart gebracht. Hiervoor is gebruik gemaakt van een vragenlijst uitgezet in de gemeenten Heerlen, Helmond, Hilversum en Súdwest-Fryslân. Daarnaast zijn interviews afgenomen met deze vier gemeenten, zorgaanbieders, een zorgverzekeraar, twee woningcorporaties en een commercieel woningbelegger en -ontwikkelaar. Op basis van 18 woonzorglocaties die de vragenlijst hebben ingevuld en de interviews kan geconcludeerd worden dat marktactoren nog maar een beperkte rol hebben in het woonzorgaanbod, maar dat deze de komende jaren wel meer zullen gaan investeren in woonzorglocaties voor senioren. Gemeentekenmerken zoals bevolkingskrimp, hoog huishoudinkomen of bevolkingsdichtheid spelen geen rol in de mate waarin de overheid, markt of burger een rol spelen. De meeste locaties hebben meer kenmerken van een organisatie waarbij de klant – in plaats van het organisatiesysteem – centraal staat, al heeft dit ook te maken met het woningmarktsegment waarin de woning wordt aangeboden. Kleinschalig woonzorgvormen en kleinere locatie zorgen er volgens deze data niet voor een benadering waarbij de klant meer centraal staat.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen