De invloedrijke factoren voor de tran-sitie naar natuurinclusieve landbouw – een casus binnen het Programma Natuurinclusieve Landbouw van Staatsbosbeheer

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2023-06-23
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Het is essentieel dat er meer duurzame landbouw komt in Nederland om de natuur te behouden. Het doel van het onderzoek was om meer inzicht te krijgen in de factoren die boeren beïnvloeden in hun beslissing om over te stappen naar natuurinclusieve landbouw in Nederland en de factoren die hun overstap beïnvloed hebben. De casus van dit onderzoek bestond uit het Programma Natuurinclusieve Landbouw, opgezet door Staatsbosbeheer. Uit het onderzoek is gebleken dat er verschillende maatregelen genomen worden om te voldoen aan natuurinclusiviteit. Voorbeelden zijn kruidenrijke graslanden, weidevogelbeheer en het verminderen van bemesting en krachtvoer. Uit het onderzoek blijkt dat intrinsieke motivatie de belangrijkste factor is voor boeren in de beslissing om over te stappen op natuurinclusieve landbouw. Ook het toekomstperspectief en daarmee het voortbestaan van het bedrijf is cruciaal. Daarnaast zijn de capaciteiten waarover een boer beschikt van belang, hierin zijn voornamelijk kennis en hectares grond nodig. De sociale omgeving van agrariërs vergroot de kennis, motivatie en het toekomstperspectief. De vraag vanuit de markt en de vraag vanuit andere organisaties zoals de overheid of natuurorganisaties heeft geen bepalende invloed op de beslissing. Ook de wet- en regelgeving, ook wel legitimiteit wordt als niet bepalend ervaren.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen