IN EEN KLEIN LAND VAN NOORD TOT ZUID, KOMT HET REGIONALE ACCENT OVERAL BOVENUIT

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Authors
Issue Date
2022-06-24
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In dit onderzoek is het effect van congruentie tussen een product en regionale accenten onderzocht, waar er gevarieerd werd met accentsterktes. Dit effect is door middel van de volgende vier variabelen onderzocht: aankoopintentie, attitude ten opzichte van het product en de advertentie en merkherkenning. Er is gebruik gemaakt van een licht en zwak Gronings en Limburgs accent, gecombineerd met twee verschillende yoghurtmerken, KrachtVoer en VolVreugd. Het onderzoek bestond uit een experiment waar 256 proefpersonen aan hebben deelgenomen. Ieder proefpersoon kreeg tweemaal een visuele stimulus te zien die gecombineerd was met sterk of zwak Gronings of het Limburgs accent. Uit de resultaten is gebleken dat variatie met accentsterktes geen effect gaf. Daarentegen bleek een product dat congruent is aan het regionale accent hoger te scoren op de aankoopintentie en attitude ten opzichte van de advertentie. Voor attitude ten opzichte van het product en merkherkenning bleken enkel significante hoofdeffecten op te treden. Dit experiment toont aan dat congruentie tussen specifieke producten en regionale accenten bevorderd kan worden door een passende visuele stimulus, zodat het Gronings accent en het Limburgs accent geschikt is voor de promotie van producten die qua imago bij accenten passen. In een vervolgonderzoek zouden de accenten sterker gemanipuleerd kunnen worden en zou er een spreker met een overtuigender accent gebruikt kunnen worden.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren