Het effect van het gebruik van de discourse partikels ‘wel’ en ‘toch’ en de mate van de merkbekendheid in webcare op de merkevaluatie, het merkvertrouwen en het waargenomen menselijk geluid.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2020-08-21
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Uit voorgaand onderzoek blijkt dat het inzetten van een menselijk geluid in webcare zorgt voor een hogere merkevaluatie en een groter merkvertrouwen. Echter, er is nog geen onderzoek gedaan naar het inzetten van discourse partikels in webcare, om zo het menselijk geluid, de Conversational Human Voice, te waarborgen. Daarbij is er bij het inzetten van een menselijk geluid in webcare, ook niet gekeken of een eventueel positief effect op de merkevaluatie en het merkvertrouwen, te maken kan hebben met de mate van merkbekendheid. Daarom wordt in dit onderzoek het effect onderzocht van het inzetten van de discourse partikels ‘wel’ en ‘toch’ en de mate van merkbekendheid op de merkevaluatie, het merkvertrouwen en de waargenomen Conversational Human Voice. Aan het onderzoek hebben 90 respondenten deelgenomen, die ieder twee webcare berichten hebben gelezen met het discourse partikel ‘wel’, het discourse partikel ‘toch’ of een webcare bericht zonder discourse partikel. Een bericht was afkomstig van een bekend merk en een bericht was afkomstig van een onbekend, niet-bestaand merk. Vervolgens hebben de respondenten elk een vragenlijst ingevuld. Uit het onderzoek bleek dat bij bekende merken de merkevaluatie en het merkvertrouwen hoger was dan bij onbekende merken na het inzetten van webcare. Dit kan verklaard worden door het mere-exposure effect. Echter, er bleek geen effect van het gebruik van de discourse partikels ‘wel’ en ‘toch’ of het gebruik van geen discourse partikel op de merkevaluatie, het merkvertrouwen en de waargenomen Conversational Human Voice. Een eventuele verklaring hiervoor kan zijn dat het inzetten van discourse partikels niet de enige factor was om een menselijk geluid te herkennen in webcare. Begroetingen en informeel taalgebruik kunnen ook een factor zijn om een menselijk geluid te herkennen in webcare berichten.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren