De effectiviteit en efficiëntie na intensieve cognitief-linguïstische taaltherapie bij afasie.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2020-07-30
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Introductie: Het overgrote deel van afasiepatiënten krijgt taaltherapie. Rotterdam phasia Therapy Study (RATS) is een serie gerandomiseerde trials waarin het effect van afasietherapie in verschillende stadia van herstel wordt onderzocht. In RATS-3 werd onderzocht in hoeverre intensieve cognitieflinguïstische therapie (CLT) effectief is ten opzichte van geen taaltherapie gedurende vier tot zes weken na de beroerte. In RATS-3 is een intention-to-treat en on-treatment (per protocol) analyse uitgevoerd. Alleen uit de on-treatment analyse kwam een effect van vroege intensieve therapie. Echter de interventie- en controlegroep die waren ontstaan door de selectiecriteria voor de on-treatment analyse waren onvoldoende vergelijkbaar. Daarom wordt in de huidige studie een heranalyse gedaan van de on-treatment analyse na vier weken, waarbij patiënten in de interventiegroep worden gematcht met de controlegroep. De uitkomstmaat voor de functionele verbale communicatie in RATS-3 was de behaalde score op de ANTAT. Dit was de traditionele scoring. Naast het gebruiken van deze scores worden de ANTAT-afnames van de patiënten uit RATS-3 gescoord volgens de herziene ANTAT-CU. De ANTAT-CU is ook een maat voor verbale functionele communicatie. Bij deze maat is de scoring gebaseerd op tellingen van content units, ook wel gegroepeerde informatie-eenheden in een preverbale boodschap. Door deze maat te gebruiken kan ook een gedetailleerd verschil in efficiëntie tussen de groepen worden berekend. Methoden en participanten: De interventiegroep uit de on-treatment analyse van RATS-3 wordt geheel overgenomen. Voor vaststelling van de controlegroep worden matches gemaakt met de patiënten in de interventiegroep. Van de geselecteerde patiënten worden de traditionele ANTAT-data uit RATS3 overgenomen. Daarnaast worden de spraakopnames van deze patiënten uit RATS-3 beoordeeld aan de hand van de herziene ANTAT-CU en worden de spreektijden gemeten om de verbale efficiëntie te kunnen berekenen in behaalde CU’s per minuut. Een verschil van 8% van de te behalen punten op de traditionele ANTAT werd beschouwd als klinisch relevant. Op de ANTAT-CU gold dit voor een verschil van 7.5%. Resultaten: Het gecorrigeerde verschil tussen de groepen na vier weken was op de traditionele ANTAT 3.1% (95% CI: [-2.59 – 8.7], p = .172) en op de ANTAT-CU 1.25% (95% CI: [-7.23 – 9.73], p = .766). Ook op de efficiëntie is geen statistisch significant verschil gevonden na vier weken randomisatie. Het gecorrigeerde verschil was -2.36% (95% CI: [-6.35 – 1.64], p = .24). Conclusie: Vier weken van vroege intensieve CLT gestart binnen de eerste twee weken na de beroerte was niet effectief voor de functionele communicatie en efficiëntie ten opzichte van geen therapie. Tevens zijn geen klinisch relevante effecten gevonden van de CLT op de functionele communicatie en efficiëntie.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren