Bestaat de perfecte fietsstad?! Onderzoek naar de fysieke beïnvloeding van fietsgedrag en sociale beïnvloeding van fietsgedrag

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2011-07
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
De fiets wordt in Nederland al jaren als een volwaardig vervoersmiddel gezien. Bij 27% van de verplaatsingen onder de 7,5 kilometer wordt de fiets als verplaatsingsmiddel gebruikt. In andere Europese landen ligt dit percentage vele malen lager (Heinen, 2009, p.49). Echter, tussen de verschillende regio‟s, steden en dorpen zijn in Nederland grote verschillen te ontdekken. Zo wordt in Groningen 30% van alle verplaatsingen per fiets afgelegd. In bijvoorbeeld Heerlen ligt dit percentage vele malen lager (Fietsberaad, 2010). Mogelijke verklaringen van het verschil in fietsgebruik zijn fysieke kenmerken en sociale omstandigheden (Ministerie Verkeer en Waterstaat, 2009). Twee theorieën die mogelijk invloed op het fietsgebruik kunnen hebben zijn de Mobilopolis, de actieve fietsstad en de theorie van de drie E‟s. De Mobilopolis is een theorie die bestaat uit fysieke elementen waarvan wordt verondersteld dat zij het fietsgebruik bevorderen (Goudappel Coffeng, Haskoning en Radboud Universiteit Nijmegen, 1997). De Mobilopolis bestaat uit veertien fysieke elementen, in de theorie bouwstenen genoemd, die samen de perfecte fietsstad vormen. In tegenstelling tot de Mobilopolis gaat de theorie van de drie E‟s in op sociale beïnvloeding van het fietsgebruik. De drie E‟s stelt dat het fietsgebruik door beïnvloeding van gedrag kan worden bevorderd. De theorie bestaat uit engineering, educatie en enforcement. Education is het verzamelbegrip voor het veranderen van kennis, vaardigheden en houding. De laatste E, enforcement, gaat over het opstellen, bekendmaken en handhaven van regels door de wetgever. Een combinatie van beide theorieën kijkt zowel naar de fysieke mogelijkheden als de sociale mogelijkheden om het fietsgebruik te bevorderen. De vraag is echter, zijn beide theorieën juist? Wordt er in een stad die veel elementen uit de theorie Mobilopolis en de theorie drie E‟s bevat meer gefietst? Komen de theorieën overeen met steden waar veel wordt gefietst? Ofwel, zijn de beide theorieën juist? Naar deze vraag is nog geen onderzoek gedaan. Dit onderzoek tracht op deze vragen een antwoord te geven.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen