Uitnodigingsplanologie en de Omgevingswet. Een ambacht en een nieuwe cultuur.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2016-07-07
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Door de financiële crisis en de veranderende maatschappelijke ontwikkelingen vindt er een omslag plaats naar een vraaggerichte benadering bij ruimtelijke ontwikkelingen. Hierbij doet uitnodigingsplanologie zijn intrede. Ook de Omgevingswet zorgt voor vele veranderingen. Uitnodigingsplanologie is nog geen gemeengoed in Nederland en is het onduidelijk hoe gemeenten hiermee omgaan. Daarnaast zouden er negatieve klanken luiden omtrent de Omgevingswet. In dit onderzoek staat de vraag centraal hoe de gemeenten Uden, Amersfoort en Heerde omgaan met uitnodigingsplanologie en wat de houding is ten opzichte van de Omgevingswet. Om dit te analyseren wordt de beleidsarrangementenbenadering van Van Tatenhove, Arts & Leroy (2000) en het concept transitiemanagement gehanteerd. Door middel van interviews bij de gemeenten en het analyseren van relevante documenten is geprobeerd een helder beeld te schetsen van uitnodigingsplanologie. Opvallend is dat iedere onderzochte gemeente uitnodigingsplanologie anders toepast in de praktijk. De grootste overeenkomst is dat elke gemeente uitnodigingsplanologie heeft omarmd en qua houding en gedrag zijn er weinig verschillen. De Omgevingswet wordt als positief beschouwd. Uit het onderzoek blijkt dat er wellicht een relatie is tussen de grootte van de gemeente en het bedrijven van uitnodigingsplanologie. De grootste uitdaging van uitnodigingsplanologie is de cultuurverandering en om het echt goed in praktijk te brengen.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen