Try before you buy Een onderzoek bij mensen thuis naar de relatie tussen leeftijd en de intentie om commerciële augmented reality te gebruiken, en de verklaringen voor deze relatie.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2018-06-27
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In deze tijd waarin de consument graag zelf bepaalt in hoeverre een product voor hen van toegevoegde waarde is, zien marketeers commerciële augmented reality (AR) als het ei van Columbus. Deze technologie voegt een virtuele laag toe aan de werkelijkheid, waardoor consumenten producten kunnen visualiseren in hun eigen fysieke omgeving. AR onderzoek houdt nog geen rekening met leeftijdsverschillen. Het huidige onderzoek probeert, met het Technology Acceptance Model (TAM) als theoretische basis, een antwoord te formuleren op de vraag of leeftijd invloed heeft op de intentie om commerciële AR te gebruiken. Daarbij zouden ease-of-use (gebruiksgemak), usefulness (nuttigheid) en enjoyment (plezier) als verklaringen kunnen dienen. Om dit te onderzoeken is een experiment in de thuissituatie van 71 participanten uitgevoerd. Tegen de verwachting in bleken jongvolwassenen en oudere volwassenen beide overwegend positief over de AR-technologie en een hoge gebruiksintentie te hebben. Dit is het eerste AR-onderzoek dat leeftijd meeneemt en waar onderzoek is verricht in de directe omgeving van participanten. Op basis van de bevindingen hoeven marketeers bij de inzet van commerciële AR doelgroepen niet te differentiëren op leeftijd. Vervolgonderzoek dient, vanwege een eventueel plafond-effect, te controleren in hoeverre mensen met meer ARervaring dezelfde hoge waardering laten zien.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Sociale Wetenschappen