Van Bourges tot Haarzuilen: 19e-eeuwse Restauratiepraktijken in Frankrijk en in Nederland

Keywords
Thumbnail Image
Date
2023-08-04
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Dit onderzoek neemt de lezer mee naar vroege Middeleeuwse praktijken: hoe het stadspaleis van Jacques Coeur in Bourges onderworpen is geweest aan meerdere restauraties. Tussen alle delen van dit hoofdstuk zijn bruggen gelegd, om op deze manier grip te krijgen op de opkomst van de neogotische restauratiepraktijken in Frankrijk en Nederland. Het Palais van Jacques Coeur is in haar hoedanigheid zo vaak gerestaureerd, dat het eind negentiende eeuw in aanraking kwam met Viollet-le-Duc. Aansluitend daarop is de opkomst van de architectuur en daarbij de rol van de architect Viollet-le-Duc besproken in hoofdstuk twee. Uit deze passage kunnen we concluderen dat Viollet-le-Duc een enorme invloed uitoefende op de wijze waarop negentiende-eeuwse architecten aan het werk gingen. Zijn theoretische manier die zich beriep op functionaliteit van het materiaal, waarbij tevens teruggegrepen werd op het historische Franse verleden middels archeologie, verspreidde zich over Europa. Zo kwam deze theorie in aanraking met Cuypers, die zowel zijn katholieke sacraal- als woningbouw inzette namens het gotische rationalisme. Cuypers stortte zich aan het einde van zijn carrière op het herstel van Kasteel de Haar, een gesammtkunstwerk dat de idealen van de Middeleeuwen moest uitstralen. In dit bouwwerk kwamen de negentiende-eeuwse restauratie idealen echt tot uiting: er werd gekeken naar de toepassing van betere, sterkere materialen, terwijl het bouwwerk in eerste oogopslag gotisch deed lijken. Concluderend diende het woonhuis van Jacques Coeur in Bourges, direct en indirect, als grote inspiratiebron voor verdere, vernieuwende, restauratiepraktijken van zowel Viollet-le-Duc als Cuypers.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren