De rol van sekse en leeftijd in de Nederlandse literaire productie en receptie. Een kwantitatief en kwalitatief onderzoek naar de verhoudingen tussen mannen, vrouwen en debutanten binnen de Nederlandse literaire productie en receptie uit 2015

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2017-07-15
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In dit onderzoek is gekeken naar de man-vrouw- en debutantverhoudingen in de Nederlandse literaire productie en receptie uit 2015. Vrouwen boeken tegenwoordig vaak grote verkoopsuccessen, maar door critici worden zij minder vaak besproken dan mannelijke auteurs. Om deze verhoudingen in kaart te kunnen brengen, is een database opgesteld waarin alle eerste uitgaven van nieuw verschenen romans bij de 24 grootste, literaire uitgeverijen zijn opgenomen. Hierbij is gelet op hoeveel mannen en vrouwen uitgegeven zijn en hoeveel debutanten. Daarnaast is ook gekeken naar het aspect leeftijd. In 2015 zijn minder vrouwen dan mannen uitgegeven, maar onder debutanten is dit juist omgedraaid: onder de debutanten vormen vrouwen de grootste groep. De leeftijd waarop mannen en vrouwen debuteren, verschilt nauwelijks van elkaar, de gemiddelde leeftijd van vrouwen met een gevorderde schrijverscarrière ligt echter lager dan die van mannen met een gevorderde schrijverscarrière. Daarnaast bleek uit de resultaten dat het werk van vrouwen minder vaak gerecenseerd wordt dan werk van mannen. Vervolgens is aan de hand van een enquête onder debutanten getracht verklaringen hiervoor te vinden. Vrouwen zijn van mening dat factoren als geslacht en leeftijd een rol kunnen spelen bij de productie, publicatie en receptie van een roman. Mannen zijn het in mindere mate eens dat de factoren geslacht en leeftijd een rol spelen. Alle debutanten geven aan recensies te hebben ontvangen of een andere vorm van publiciteit te hebben genoten zoals interviews.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren