Spirituele zorg in de palliatieve thuiszorg

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2019-08-22
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Sinds begin 2019 is landelijk financiering beschikbaar gesteld voor geestelijke verzorging in de palliatieve eerstelijnszorg en bij eenzaamheidsproblematiek. In de regio Roosendaal is bijna twee jaar ervaring opgedaan in de palliatieve thuiszorg dankzij fondswerving. In het project in Roosendaal is onderzocht: Wat waren de ervaringen? Hoe hebben patiënten, hun naasten en deelnemende zorgverleners de inzet van de geestelijk verzorger ervaren? Er is voor gekozen om onder meer antwoorden van zorgverleners te bespreken aan de hand van de eisen die de presentiebenadering stelt aan goede palliatieve zorg, omdat goede zorg de relatie tussen zorgverlener en zorgontvanger centraal stelt evenals in de presentiebenadering. Onder meer is gebleken, dat onvoldoende bekend is, wat geestelijke zorg inhoudt en wat een geestelijk verzorger kan betekenen in de palliatieve thuiszorg. Gepoogd is inzicht te geven in enerzijds belemmeringen daarbij en anderzijds de voordelen aan te geven voor patiënten, directbetrokkenen en zorgverleners in de palliatieve zorg.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen
Specialisation