Meer plancapaciteit, meer bouwen? Een kwantitatieve analyse op gemeenteniveau van de effecten van plancapaciteit op het aantal nieuwbouwwoningen

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2019-01-18
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Om het huidige tekort aan nieuwbouwwoningen op te lossen worden overheden vaak opgeroepen om meer bouwlocaties aan te wijzen. Op dit moment bestaat echter reeds een aanzienlijke capaciteit aan aangewezen bouwlocaties waar niet gebouwd wordt. Er lijkt sprake van een implementatiekloof tussen planologische capaciteit en woningbouw. In dit onderzoek wordt daarom gewerkt met de volgende onderzoeksvraag: In welke mate is in Nederland op gemeentelijk niveau sprake van een implementatiekloof tussen de bestaande plancapaciteit en het aantal nieuwbouwwoningen dat daadwerkelijk gebouwd wordt en welke factoren kunnen deze implementatiekloof verklaren? Om deze vraag te beantwoorden is gebruik gemaakt van kwantitatieve secundaire gegevens op gemeenteniveau van zes Nederlandse provincies voor de jaren 2007-2017. Deze gegevens zijn met regressie-analyse geanalyseerd. Hieruit blijkt dat een toename van de plancapaciteit niet leidt tot een evenredige toename van het aantal nieuw gebouwde woningen: Er lijkt inderdaad sprake van een implementatiekloof. Een 10% stijging van de actuele en de 2-jaar vertraagde harde plancapaciteiten leidt tot een toename van de nieuwbouw met 3%. Bij de totale plancapaciteiten leidt dezelfde procentuele stijging tot een toename van de nieuwbouw met 3,3%. Een toename met 10%-punt van het aandeel op inbreidingslocaties gelegen plancapaciteit leidt tot een afname van de nieuwbouw met 0,03%
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen