Legitieme Besluiten over Infrastructurele Projecten : Een kritische discoursanalyse van de participatiepraktijk bij infrastructurele projecten in Nederland

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2011-09
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In dit onderzoek wordt de bestaande participatiepraktijk vergeleken met de theorie over participatie en legitimiteit, teneinde verbeterpunten te kunnen noemen die besluitvorming meer legitiem maken. Sinds 2005 zijn er verschillende rapporten verschenen over de plek van participatie in de besluitvorming over infrastructurele projecten. In dit onderzoek worden deze rapporten gezien als een onderdeel van de participatiepraktijk, die met de theorie over participatie en legitimiteit vergeleken wordt om discrepanties aan het licht te brengen en aanbevelingen te kunnen doen. De hoofdvraag die in dit onderzoek beantwoord wordt, luidt: hoe verhoudt de Nederlandse participatiepraktijk zich tot de theorie, wat zijn gevolgen van die praktijk voor de legitimiteit van besluiten, en wat zijn potentiële punten van verbetering? Om deze vraag te beantwoorden is, op basis van een literatuurstudie een ideaal theoretisch participatiemodel geconstrueerd. De basis van dit model is de relatie tussen participatie en legitimiteit. Een aanname in dit onderzoek is dat Nederland een pluralistische samenleving is. Vervolgens wordt beargumenteerd dat de stabiliteit van pluralistische samenlevingen alleen bewaard kan worden als besluiten legitiem zijn. Participatie is noodzakelijk om legitieme besluiten te kunnen nemen, omdat het de morele gelijkheid van burgers waarborgt. Daarnaast zorgt participatie voor een hogere mate van instemming met de procedure en het besluit. Deze drie mechanismen treden echter alleen op als participatie aan een aantal eisen voldoet. Deze eisen, zes in totaal, vormen samen het ideaal theoretisch participatiemodel.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen