De relatie tussen counterspeech en reacties in een context van online hate speech.

Keywords
No Thumbnail Available
Issue Date
2019-08-24
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In dit onderzoek staat de werking van counterspeech als reactie op online hate speech centraal. Sociale mediaplatformen zien in counterspeech een langetermijnoplossing voor de problematische toename in online hate speech. Onderzoeken die beschrijven hoe counterspeech voorkomt zijn bekend. Echter, de werking van counterspeech is nog niet onderzocht. In dit onderzoek is daarom een eerste poging gedaan om verbanden te vinden tussen verschillende soorten counterspeech en de verschillende soorten reacties die counterspeech teweeg kan brengen. Om deze verbanden te onderzoeken is een corpus samengesteld van 4000 tweets. Een deel van dit corpus is gebaseerd op een actuele en controversiële casus, terwijl het andere deel is gebaseerd op zoektermen die vaak gebruikt worden in gevallen van online hate speech. Uit de analyse blijkt vooral dat het gebruik van counterspeech als reactie op online hate speech schaars is. Daarnaast blijkt dat dat counterspeech zelden een reactie oplevert. Bij het onderzoeken van de relatie tussen soorten counterspeech en reacties hierop wordt één verband ontdekt; het gebruiken van een positieve toon in counterspeech leidt vaker tot een beleefd gesprek dan een discussie waarin meer hate speech gebruikt wordt. Organisaties die in counterspeech een oplossing zien moeten zich afvragen wat counterspeech voor ze kan betekenen. Is het faciliteren van een beleefd gesprek genoeg om te kunnen spreken van een succesvolle aanpak van online hate speech? Of geniet de huidige manier van modereren de voorkeur, waarbij het risico bestaat de vrijheid van meningsuiting in te perken ten koste van haatdragende content.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren