Elk geval is er één te veel: sociale veiligheid op de universiteit. Evaluatief onderzoek naar de succes- en faalfactoren van preventief en curatief beleid omtrent ongewenst gedrag van medewerkers naar studenten op vier universiteiten in Nederland

dc.contributor.advisorAndré, Stéfanie
dc.contributor.authorVos, Jasmijn
dc.date.issued2022-12-19
dc.description.abstractOngewenst gedrag komt in veel verschillende sectoren voor, zo ook op de universiteit. Om een inzicht te krijgen welk beleid omtrent ongewenst gedrag van medewerkers naar studenten het beste werkt is hiervoor een case study uitgevoerd op de VU, Erasmus Universiteit, Universiteit Twente en de TU Eindhoven. Aan de hand van interviews met functionarissen, een experiment onder studenten en een documentanalyse is het beleid op deze universiteiten beoordeeld. De succesfactoren in het preventieve beleid zijn het gebruik van persoonlijke communicatie en de toegankelijkheid van de informatie over de klachtenprocedure. De faalfactoren van het preventieve beleid zijn het onvolledige frame van ongewenst gedrag, het gebrek aan afkeuring van ongewenst gedrag door universiteiten en de beperkte manieren waarop studenten worden betrokken bij het ontwikkelen van het beleid. De succesfactoren van het curatieve beleid zijn de vaststelling van de tijdsplanning, de manier van rapporteren, de neutrale behandeling binnen de klachtenprocedure en de training van de functionarissen die klachten behandelen. De faalfactoren van het curatieve beleid zijn het gebrek aan verwachtingsmanagement met bijbehorende controle achteraf, de langdurige procedure en de beperkte tijd waarin een student een keuze kan maken of deze een klacht wil doen.
dc.identifier.urihttps://theses.ubn.ru.nl/handle/123456789/15108
dc.language.isonl
dc.thesis.facultyFaculteit der Managementwetenschappen
dc.thesis.specialisationspecialisations::Faculteit der Managementwetenschappen::Master Bestuurskunde::Beleidsadvisering
dc.thesis.studyprogrammestudyprogrammes::Faculteit der Managementwetenschappen::Master Bestuurskunde
dc.thesis.typeMaster
dc.titleElk geval is er één te veel: sociale veiligheid op de universiteit. Evaluatief onderzoek naar de succes- en faalfactoren van preventief en curatief beleid omtrent ongewenst gedrag van medewerkers naar studenten op vier universiteiten in Nederland
Files