Sociale cohesie in gentrificerende wijken. Een onderzoek naar de invloed van het proces van gentrificatie op de sociale cohesie in de Jordaan en de Indische Buurt in Amsterdam en de invloed van de duur van het proces van gentrificatie hierop

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2018-07-16
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In dit onderzoek staat de volgende onderzoeksvraag centraal: “In hoeverre heeft gentrificatie een invloed op sociale cohesie in wijken die respectievelijk korte of langere tijd te maken hebben met gentrificatie?” Om deze vraag te kunnen beantwoorden is er een vergelijkende casestudy verricht in twee wijken in Amsterdam. Dit zijn de Jordaan en de Indische Buurt, die respectievelijk lange en kortere tijd met het proces van gentrificatie te maken hebben. In het onderzoek is er gebruik gemaakt van verschillende vormen van data. Buiten empirisch onderzoek middels interviews met wijkbewoners en experts is er een literatuuronderzoek verricht. In de analyse en vergelijking tussen de beide wijken is ook deze data meegenomen en is hier naar teruggekoppeld. Er blijkt wel degelijk sprake van een invloed van sociale cohesie op gentrificatie in beide wijken. De invloed wordt als overwegend negatief ervaren door de respondenten, maar er zijn ook zeker positieve aspecten. Met name de verdeling in bewonersgroepen, die mede door gentrificatie is veroorzaakt, blijkt op meerdere aspecten van sociale cohesie van invloed. Ook lijkt er een invloed op de sociale cohesie van de wijk te bestaan door de stijging van de woningwaarden, de komst van nieuwe voorzieningen, welvaartsverschillen en een toename van de veiligheid.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen