“Een klimaatbestendige leefomgeving, Een onder-zoek naar het mainstreamen van klimaatadaptatie in het bestaand ruimtelijk beleid van gemeenten”

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2018-11-15
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
De laatste jaren is het landelijke en gemeentelijke klimaatbeleid grotendeels gefocust geweest op het voorkomen (mitigatie) van klimaatverandering. Echter beweren wetenschappers dat klimaatverandering door middel van mitigatie niet te voorkomen is. Gemeenten zullen zich hierdoor moeten adapteren aan het veranderende klimaat. Dit wordt aangeduid als klimaatadaptatie. Middels klimaatadaptatiemaatregelen zal de ruimtelijke inrichting van vele gebieden sterk veranderen, waardoor gemeenten een zeer belangrijke rol vervullen. Het gemeentelijk beleid heeft echter de neiging zich te richten op klimaatmitigatie waardoor er minder aandacht is voor klimaatadaptatie. Er wordt naar de mogelijkheden gezocht om klimaatadaptatie te integreren (mainstreamen) in bestaand ruimtelijke beleid. De implementatie van klimaatadaptatiemaatregelen in de praktijk verloopt nog traag. Echter bepaalde gemeenten leveren duidelijk meer inspanningen om klimaatadaptief te zijn dan andere gemeenten. Er is veel onderzoek gedaan naar barrières die de integratie van klimaatadaptatie belemmeren. Gemeenten die een koploperspositie bekleden met betrekking tot de integratie van klimaatadaptatie in het ruimtelijke beleid lijken stimulerende factoren te hebben ervaren.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen