Van Kantoorpand naar Afgeschermd Woondomein. Een studie naar de effecten van deze stedelijke transformaties

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2016-07-12
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Op de Nederlandse woning- en vastgoedmarkt zijn twee problemen zichtbaar. Ten eerste is er veel sprake van leegstand onder kantoren en ten tweede is er een groeiend tekort aan (huur)woningen in stedelijke gebieden. Daarnaast zijn de afgeschermde woondomeinen, de Nederlandse variant op de gated communities, in opkomst. Niet gek dat het voor de hand ligt om transformatie van voormalige kantoorpanden tot afgeschermde woondomeinen als oplossing voor de woningproblematiek te zien. Dit onderzoek richt zich op de effecten van deze transformaties, met het doel om uitspraken te kunnen doen over de verwachte effecten van het tot afgeschermd woondomein getransformeerde kantoorpand De Bovenlanden. De verwachtingen voor de toekomstige bewoners van De Bovenlanden zijn zeer positief, echter leken de verwachtingen voor de gemeente Amstelveen minder positief te zijn. Deze verwachte effecten worden vergeleken met ervaringen van een casus in Hamburg, wat leidt tot nuancering van de verwachtingen: dat de transformatie zal maar weinig sociale en maatschappelijke effecten hebben op de gemeente Amstelveen. Wel geeft de transformatie de gemeente een financiële impuls.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen