Emotie in crisiscommunicatie.

Keywords
Thumbnail Image
Authors
Date
2018-07-12
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Onderhavig onderzoek toetst de invloed van twee verschillende soorten strategieën (bolstering en reducing offensiveness) en de daarin gebruikte emotie (boos en spijt) op de reputatie en geloofwaardigheid van een organisatie. Er deden 124 proefpersonen mee aan het onderzoek middels een experiment. Er werden vier verschillende versies (combinaties van emotie en strategie) van een Facebookbericht gebruikt: boos-bolstering, boos-reducing offensiveness, spijt-bolstering en spijt-reducing offensiveness. De Facebookberichten waren een reactie op berichten die verschenen zouden zijn in de media en de emotie die zou spelen bij het publiek (boosheid). De proefpersonen werden random aan een van de versies toegewezen. Daarna vulden ze een vragenlijst in. Uit de resultaten bleek dat bolstering als geloofwaardiger werd gezien dan reducing offensiveness. Daarnaast bleek dat Facebookberichten met boos als geuite emotie meer steun zouden bieden aan het publiek dan met spijt als emotie. Hetzelfde gold voor bolstering, dit zou meer steun bieden dan reducing offensiveness.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren