Diversiteit en Inclusie bij GroenLinks Over het bewustzijn van omstandigheden waaronder diversiteit tot positieve en negatieve effecten leidt

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2022-03-10
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Dit onderzoek helpt bij het organisatiebreed uitdragen van diversiteit en inclusie bij GroenLinks middels een scenariostudie over de mate waarin medewerkers en functionarissen zich bewust zijn van omstandigheden waaronder diversiteit tot positieve en negatieve effecten leidt, en of dit samenhangt met positie in de organisatie. Respondenten (N = 225) kregen scenario’s voorgelegd over vier diversiteitsomstandigheden (breuklijnen, diversiteit zonder inclusie, inclusief leiderschap en tokenisme) en werden gevraagd wat zij van het scenario vonden. Zij bleken nog geen bewustzijn te hebben van breuklijnen en tokenisme, maar wel van het belang van inclusie en een inclusieve (groeps)leider. Verder werd er geen bewijs gevonden voor een samenhang tussen bewustzijn van de diversiteitsomstandigheden en positie in de organisatie. De resultaten tonen dat er kennis over diversiteit en inclusie is, maar dat er nog veel ruimte is om deze kennis te vergroten, bijvoorbeeld middels (functiegerichte) trainingen en activiteiten. Sleutelwoorden: diversiteit, inclusie, breuklijnen, inclusief leiderschap, tokenisme
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Sociale Wetenschappen
Programme