Online boundary management: Een empirisch onderzoek naar de invloed van self-enhancement op content en hybrid boundary management behaviors en de rol van segmentatie/integratie hierbij

Keywords
Thumbnail Image
Authors
Date
2015-06-01
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In dit onderzoek is het relatief nieuwe verschijnsel online boundary management onderzocht. Er werd gekeken naar hoe werknemers omgaan met de grenzen tussen werk en privé op social media. Welke content delen zij met welke online vrienden? Om een theoretisch model ontwikkeld door andere auteurs op empirische wijze te toetsen, is onder andere getoetst wat de relatie is tussen het vertonen van zowel self-enhancement als persoonlijkheidskenmerk als werkgerelateerde self-enhancement en het vertonen van content en hybrid management behavior. Daarbij is ook de modererende rol van een voorkeur voor online segmentatie of integratie onderzocht. Om dit te toetsen, zijn verschillende regressie- en interactie-analyses gebruikt. Uit de resultaten bleek dat het vertonen van self-enhancement een voorspellende factor is voor het vertonen van content management behavior, maar niet voor het vertonen van hybrid management behavior. Een voorkeur voor segmentatie of integratie bleek in beide gevallen geen rol te spelen. Een belangrijke noot van dit onderzoek is dat het een eerste poging betreft om verschillende online boundary management behaviors empirisch te toetsen. Een mogelijke kanttekening is dat de onderzoekers enkele schalen zelf hebben ontworpen en dat deze helaas niet allemaal even betrouwbaar bleken. Daarnaast is slechts gekeken naar factoren die door de auteurs van het model zijn aangedragen en niet naar andere mogelijk verklarende factoren.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren