De veranderingen in media-aandacht voor transgenderkwesties in de Nederlandse klassieke en sociale media.

Keywords
No Thumbnail Available
Authors
Issue Date
2022-08-23
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Het doel van deze studie was om inzicht te verkrijgen in de media-aandacht voor transgenderkwesties in Nederland tussen 2011 - 2022. Door middel van een corpusanalyse is gekeken naar de hoeveelheid media-aandacht voor transgenderkwesties vanuit Nederlandse kranten (n = 5.941) en Twitter (n = 39.986) (OV1) en hoe deze hoeveelheid aandacht zich tot elkaar verhoudt (OV2). Tevens is onderzocht in welke mate kranten door de jaren heen over bepaalde transgender topics hebben geschreven en vanuit welke toon (OV3). Uit de resultaten kwam naar voren dat aandacht voor transgenderkwesties vanuit kranten en Twitter de laatste jaren sterk lijkt toe te nemen, met de meeste aandacht in 2021. Daarnaast was de tijd in jaren een significante voorspeller voor het aantal krantenberichten en tweets over transgenderkwesties. Op het gebied van framing, ging de meeste aandacht vanuit kranten uit naar de topics 'representatie', 'buitenland' en 'sociaal maatschappelijke norm'. Er is de laatste jaren meer aandacht vanuit kranten voor topics als 'taal', 'transgender debat' en 'liefde en relatie'. De meeste krantenberichten zijn geschreven vanuit de toon 'neutraal'. Het patroon is dat kranten door de jaren heen meer vanuit de tonen 'steunend' en 'kritisch voor' hebben geschreven.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren