Schrijvende vrouwen: gelijke nonnen gelijke kappen?

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Authors
Issue Date
2015-07-03
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Hoe werd de bijdrage aan de literatuur van de laat middeleeuwse vrouw in de Nederlanden beïnvloed door haar sociaaleconomische positie (1250-1500)? In deze scriptie wordt de invloed van de sociaaleconomische positie op de bijdrage aan de literatuur van de laat middeleeuwse vrouw in de Nederlanden onderzocht. De vrouw had een achtergestelde plaats in de samenleving. Ze was onderworpen aan de vrouwonvriendelijke normen en waarden van de heersende machtsstructuur. Allerlei maatschappelijke factoren bepaalden de opties van de vrouw. Hun algemene achtergestelde plaats in de maatschappij en de heersende conventionele norm gaf hen al minder kansen tot schrijverschap. De klasse waarin ze geboren werd bepaalde haar educatie en beroepsmogelijkheden. Deze aspecten bepaalden vervolgens weer haar status en connecties. Al deze sociaaleconomische elementen hadden invloed op de mogelijkheid om literair bij te dragen als vrouw en in hoeverre ze hun werk konden verspreiden.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren
Specialisation