Kortsluiting op zee : Onderzoek naar effectief netwerkmanagement bij inter-connectie op zee

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2011-09
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
De afgelopen jaren is het opwekken van duurzame energie en duurzaam omgaan met energie erg belangrijk en actueel geworden. In Europa ontstaan er daarom steeds meer windmolenparken op zee. De Europese Unie tracht deze ontwikkelingen met haar milieu en energiebeleid te stimuleren. In dit kader is de Europese Unie gestart met een grootschalige onderzoek waaraan alle netbeheerders en energieproducenten meewerken om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn van een Europees elektriciteit netwerk op zee. In dit netwerk moet opwekking van duurzame energie middels windmolenparken worden geïntegreerd met transport van elektriciteit. Interconnector projecten op zee voorzien in deze behoefte. Inter-connectie biedt de mogelijkheid de opgewekte energie te exporteren voor gebruik in andere lidstaten: dus om een ruimere markt met afnemers te bedienen. Omdat de EU zich ten doel heeft gesteld om in de toekomst meer gebruik te maken van hernieuwbare energiebronnen zoals windenergie, zal dit in de toekomst leiden tot een grotere behoefte aan inter-connectie. Om die reden is de EU gestart met het onderzoek TWENTIES.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen