Godsdienstige en levensbeschouwelijke scholen in de Nederlandse samenleving: afschaffen of behouden?

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2023-08-28
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In Nederland is er veel kritiek op overheidsfinanciering van scholen met een godsdienstige of levensbeschouwelijke grondslag. Tegenstanders trekken het bestaan van deze bijzondere scholen als zodanig in twijfel en stellen dat er alleen openbaar seculier onderwijs zou moeten zijn in de Nederlandse samenleving. Voorstanders verdedigen met hand en tand het bestaan en de financiering van deze scholen. In dit onderzoek wordt de stelling onderzocht of bijzondere scholen een plaats dienen te hebben in het Nederlandse onderwijsbestel. Drie filosofische problemen staan centraal in dit onderzoek. Het eerste probleem gaat over de vraag of de vrijheid van onderwijs vrijheid is voor het kind of voor de ouders. Het tweede probleem gaat over de vraag of goed onderwijs de afwezigheid is van de kennis- en waarheidsclaims van godsdienst en levensbeschouwing. Het derde probleem gaat over de vraag welke rol de staat dient in te nemen ten opzichte van het onderwijs.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen
Specialisation