Veiligheid in multinationals; De rol van de leiderschapsstijl van de leidinggevende en de mate van onzekerheidsvermijding van de werknemers.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2016-05-30
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Door globalisatie en immigratie komen steeds vaker mensen met verschillende achtergronden met elkaar op de werkvloer terecht. Taal- en cultuurverschillen leiden hier vaak tot veiligheidsproblemen. In dit onderzoek is nagegaan of een bepaalde leiderschapsstijl die de leidinggevende toepast van invloed is op het veiligheidsbewustzijn (ook wel safety awareness genoemd) van de werknemers. Er is hierbij gekeken of de mate van Onzekerheidsvermijding hierop van invloed is. Er is gebruik gemaakt van een online survey die uiteindelijk door 543 bruikbare respondenten is ingevuld, waarvan 33 niet-Nederlanders. Er zijn t-toetsen uitgevoerd om verschillen tussen Nederlanders en niet-Nederlanders aan te tonen, maar eigenlijk was de steekproefomvang van de niet-Nederlanders te klein om daar een betrouwbare uitspraak over te kunnen doen. Verder zijn enkelvoudige regressieanalyses en moderatieanalyses uitgevoerd om de relatie tussen de afhankelijke, onafhankelijke en modererende variabelen te meten. Het bleek dat preciseness, de communicatiestijl die de taakgerichte leiderschapsstijl kenmerkt, vooral van invloed is op de safety wareness van werknemers met een lage onzekerheidsvermijding. Dit betekent dus dat wanneer men het veiligheidsbewustzijn van zijn werknemers wil vergroten, de leidinggevende op een precieze manier leiding zou moeten geven. Bij werknemers met een hoge onzekerheidsvermijding bleek preciseness niet van invloed te zijn op de safety wareness. Ook de andere gemeten communicatiestijl supportiveness bleek geen significante invloed te hebben op de safety awareness van werknemers, noch met een hoge, noch met een lage onzekerheidsvermijding.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren