‘lk geloof niet, dat ooit ons Koninkrijk in een zóó gevaarlijken toestand is geweest als op dit oogenblik’. Een studie naar de invloed van de crisisperiode in november 1939 op de strategische positionering van Nederland in de neutraliteitsperiode van de Tweede Wereldoorlog.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2016-08-15
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Dit onderzoek levert een bijdrage aan de vraag hoe Nederland zich na het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in september 1939 strategisch positioneerde ten opzichte van de oorlogvoerende partijen tijdens de crisisperiode in november 1939. Begin november 1939 werd er alarm geslagen om een Duitse inval, enkele dagen later vond het Venlo-Incident plaats. De crisisperiode leidde in Nederland tot grote onrust. Uit de periode hierna bleek dat Nederland in een weinig flexibele positie verkeerde. November 1939 maakte echter ook duidelijk dat de weinige bewegingsruimte die de Nederlandse regering had, benut moest worden. De Nederlandse ministers en legerleiding waren zich zeer bewust van de Duitse plannen om Nederland binnen te vallen. Zij gingen na de crisisperiode op zoek naar garanties bij de geallieerden. Veel geschiedschrijvers verweten Nederland in deze periode vaak een struisvogelpolitiek. Dit is echter een onjuiste conclusie gebleken. De maatregelen die de Nederlandse regering indertijd nam waren voorzorgsmaatregelen om de schijn van neutraliteit te behouden. Dit was voor Nederland de enige, minimale, kans om buiten de oorlog te blijven.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren
Specialisation