Wil je vrienden met mij worden? Collega's en social media.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2015-06-01
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Dit onderzoek gaat over social media gebruik onder collega’s waarin Online Boundary Management behaviors en de voorkeur voor integreren of segmenteren van werk en privé online in relatie zouden staan met liking, het wel of niet accepteren als Facebookvriend en het gevoel van verbondenheid met de collega. In dit onderzoek is er gebruikt gemaakt van een 2 (open vs. audience behavior) x 2 (voorkeur voor integratie vs. segmentatie) tussenproefpersoonontwerp. Middels een online experiment werd allereerst de relatie tussen de online gedragingen en liking, het wel of niet accepteren als Facebookvriend en het gevoel van verbondenheid met de collega getest op basis van de volgende onderzoeksvraag: Welk gehanteerd gedrag (open behavior of audience behavior) door een medewerker online zou ervoor zorgen dat collega’s deze leuker vinden, eerder accepteren als Facebookvriend en collega’s zich meer verbonden mee voelen? Ve! rvolgens werden interactie-effecten met de voorkeur voor integratie of segmentatie van de proefpersonen getest.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren