De attractiviteit van de ‘Health Valley’ regio voor internationale kenniswerkers

dc.contributor.advisorBeckers, P.J.
dc.contributor.authorNuyens, Kamiel
dc.date.issued2013-08
dc.description.abstractIn dit onderzoek staat de aantrekkelijkheid van de Health Valley regio voor internationale kenniswerkers centraal. De onderzoeksvraag die hierbij gehanteerd wordt luidt: Wat zijn de migratiemotieven en ervaringen van internationale kenniswerkers in de regio Health Valley Nijmegen en welke rol spelen regio specifieke factoren in het aantrekken en behouden van deze groep? De doelstelling van het onderzoek is bijdragen aan het kennistekort dat op dit onderwerp nog bestaat. Daarnaast heeft dit onderzoek ook als tweede doelstelling het doen van aanbevelingen aan de Health Valley regio met betrekking tot het aantrekken en vasthouden van internationale kennismigranten. Hieronder zal echter eerst beknopt worden weergegeven hoe dit onderzoek tot stand is gekomen en wat de aanleiding ervan was. De Nederlandse economie is de afgelopen decennia steeds meer gefocust op kennis en innovatie. Daarom is het belangrijk dat er voldoende kenniswerkers zijn zodat aan deze toenemende vraag naar kenniswerkers kan worden voldaan. Soms kan deze behoefte vanuit het binnenland worden opgevuld, maar vaak ook niet. Dan wordt er naar het buitenland gekeken. Daarnaast is er een Nederland een trend waar te nemen waarbij regio’s en regionale samenwerkingsverbanden steeds belangrijker worden. Zo zijn er bijvoorbeeld tien zogenaamde ‘topsectoren’ benoemd die elk een belangrijke positie innemen in het innovatieproces dat door de rijksoverheid als zeer belangrijk wordt geacht. Zo wordt er alleen al in 2013 bijna 3 miljard uitgegeven om deze ‘topsectoren’ te stimuleren. Bestuurlijke samenwerking speelt daarbij een belangrijke rol. Één van deze topsectoren is bestempeld als de ‘Life Sciences and Health’ sector. De Health Valley regio richt zich juist op deze sector. Worden bovenstaande aspecten (toenemende vraag naar kenniswerkers en toenemende relevantie regio’s en samenwerkingsverbanden) in acht genomen, wordt de aanleiding voor dit onderzoek al duidelijker: wat kan een regio specifiek doen om ten eerste: internationale kenniswerkers aan te trekken en ten tweede: hoe kan ze ervoor zorgen dat internationale kenniswerkers in de regio blijven.en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/123456789/2490
dc.language.isonlen_US
dc.thesis.facultyFaculteit der Managementwetenschappenen_US
dc.thesis.specialisationBachelor Geografie, Planologie en Milieuen_US
dc.thesis.studyprogrammeBachelor Geografie, Planologie en Milieuen_US
dc.thesis.typeBacheloren_US
dc.titleDe attractiviteit van de ‘Health Valley’ regio voor internationale kenniswerkersen_US
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
2013 Nuyens.pdf
Size:
3.82 MB
Format:
Adobe Portable Document Format