Voor is het partikel gekropen. Een experimenteel onderzoek naar het topicaliseren van partikels in het Duits.

Keywords
No Thumbnail Available
Issue Date
2018-08-10
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
De mogelijkheid om het partikel van een partikelwerkwoord te kunnen topicaliseren is volgens Trotzke, Quaglia en Wittenberg (2015) en Trotzke en Wittenberg (2017) afhankelijk van de semantische autonomie van het partikelwerkwoord, of het partikelwerkwoord gecontrasteerd kan worden en de mate van expressiviteit van het werkwoord. Dit lijkt echter niet het hele verhaal te zijn, omdat partikels met een referentiële betekenis zich makkelijker laten topicaliseren dan partikels zonder referentiële betekenis. Daarnaast lijken morfologisch complexe partikels met de referentiële vorm r- als raus (r + aus) ‘eruit’ makkelijker getopicaliseerd te kunnen worden dan partikels met de niet-referentiële vorm hin- als hinaus (hin + aus) ‘eruit’. Deze observaties heb ik in deze scriptie onderzocht aan de hand van een beoordelingstaak onder moedertaalsprekers van het Duits. Hieruit bleek dat het topicaliseren van een complex partikel gefaciliteerd wordt wanneer de zin een referentiële betekenis heeft. De referentiële vorm r- lijkt echter niet voldoende om topicalisatie van een partikel te faciliteren.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren