Samenwerking in de werkgeversbenadering – De toegevoegde waarde van samenwerking tussen werkgevers in het stimuleren van duur-zame mobiliteit onder werkgevers

Keywords
Thumbnail Image
Date
2019-08-22
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In dit onderzoek staan de factoren die de toegevoegde waarde van samenwerking binnen de collectieve werkgeversbenadering bepalen centraal. De collectieve werkgeversbenadering wordt in dit onderzoek gedefinieerd als “elke groep van organisaties die samenkomt om kennis, ervaring en ideeën uit te wisselen voor het individueel of gezamenlijk opstellen en implementeren van mobiliteitsmanagementmaatregelen op het eigen terrein of in de omgeving”. Het onderzoek bestaat uit een meervoudig casestudie binnen twee communities van het Brabant mobiliteitsnetwerk. Ten eerste wordt op basis van deze cases de vormgeving van de collectieve werkgeversbenadering gekarakteriseerd. Ten tweede wordt op basis van de theorie omtrent interorganisationele samenwerking en de Wilder Collaboration Factors Inventory de effectiviteit van deze vormgeving getoetst. Uit de analyse van de onderzoeksresultaten blijkt dat de collectieve werkgeversbenadering binnen de cases leidt tot vijf positieve resultaten die niet bereikt zouden kunnen worden in een individuele werkgeversbenadering. Deze resultaten vormen de toegevoegde waarde van samenwerking binnen de collectieve werkgeversbenadering en worden beïnvloed door 12 factoren. Van deze factoren zijn de bereidheid van deelnemers om kennis en ervaring te delen en de ondersteuning door de community manager het belangrijkste. ?
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen