Wapenbezit onder jongeren. Een onderzoek naar de verklarende factoren van wapenbezit

Keywords
No Thumbnail Available
Issue Date
2023-10-06
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Dit onderzoek tracht een aantal verklarende factoren te bieden voor wapenbezit onder jongeren. Dit onderzoek is uitgevoerd bij de politie Arnhem-Noord. Op basis van een aantal theorieën (straintheorie, focal concerns theorie, differentiële associatietheorie en de age-crime curve) zijn hypotheses opgesteld die elk een mogelijke invloed op wapenbezit geven. Deze hypotheses zijn onderzocht middels enquêtes onder potentiële daders in Arnhem. Hierbij ging het voornamelijk om jongeren. Op basis van de verzamelde data zijn analyses uitgevoerd. Uit deze analyses bleek dat een verhoogde kans op wapenbezit onder jongeren verklaard kan worden door te kijken naar jongeren die op zoek zijn naar autonomie, vaak in de problemen zitten, vrienden hebben die wapens in bezit hebben, rond de leeftijd van 17/18 zijn en uit één van de armere wijken van Arnhem komen.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen