‘SEMIOTICA SANCTI SEPULCHRI’: Het Jeruzalemse Heilige Graf als semiotisch ‘teken’ in de architectonische beeldtaal van middeleeuwse Heilige Graf-kopieën

Keywords
No Thumbnail Available
Issue Date
2017-07-12
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Hoewel Heilige Graf-kopieën een en hetzelfde uitgangspunt aanhielden, blijken ze echter voor hedendaagse ogen nauwelijks overeenkomsten te bevatten. Toch wordt er in contemporaine literatuur gesproken over ‘gelijkenissen’. De uitvoering van het betreffende middeleeuwse bouwwerk is dus kennelijk in formeel opzicht ondergeschikt aan de inhoud ervan. Dit onderzoek wil de semiotische relatie tussen de middeleeuwse kopieën en het Jeruzalemse origineel nader bestuderen door gebruik te maken van de ontwikkelde semiotische concepten van Charles Sanders Peirce. Tijdens de middeleeuwen werd een imitatie anders gedefinieerd dan nu, waarbij theologische concepten belangrijker werden geacht dan 'empirische' fysieke gelijkenissen. Het Heilige Graf en deze Europese imitaties lijken dus verbonden te zijn door middel van een immaterieel concept of idee dat weer verbonden is aan de gekozen individuele bouwvormen van de constructies. Juist door deze driehoeksverhouding zal de semiotiek mogelijkerwijs een geschikt middel zijn om deze relatie nader te onderzoeken.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren
Programme
Specialisation