Het Foreign-language effect bij winst- en verliesframing in preventieve gezondheidscommunicatie.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2023-01-16
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Het vormen van een besluit over preventieve gezondheidszorg kan lastig zijn. Wat een keuze nog meer kan bemoeilijken is wanneer de communicatie in een vreemde taal is. Of zorgt dit juist een vergemakkelijking in keuze? Deze studie gaat het FLE toetsen en maakt daarbij ook de vergelijking tussen winst- en verliesframing. Deze studie beoogd meer inzicht te geven in het FLE in combinatie met framing om zo een bijdrage te kunnen leveren aan het bevorderen van het gewenste gezondheidsgedrag bij Turkse moedertaalsprekers in Nederland. Deze combinatie is nog weinig onderzocht en kan tot interessante uitkomsten leiden, die voorlichters en communicatiemedewerkers mee kunnen nemen bij het opstellen van toekomstige preventieve gezondheidscampagnes. Voor deze studie werden vier korte berichten gecreëerd: twee Nederlandse waarbij de ene winstframe had en de ander een verliesframe en twee Turkse met wederom een winstframe en de ander met een verliesframe. De manipulaties werden getoetst middels een tussenproefpersoonontwerp (N=126). De resultaten toonde bewijs voor twee van de vier hypotheses. Een interessante bevinding van deze studie, is dat een winstframe het effectiefst blijkt wanneer deze wordt toegepast in preventieve gezondheidscommunicatie in een moedertaal. Een verliesframe lijkt daarentegen effectiever voor preventieve gezondheidscommunicatie in een vreemde taal. Om te concluderen of deze bevindingen daadwerkelijk generaliseerbaar zijn, is vervolgonderzoek nodig.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren