Shopmotief in Steden: Een onderzoek naar de waardering die personen hebben met verschillende shopmotieven

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2021-07-09
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Door de opkomst van online winkelen zijn de bezoekersaantallen afgenomen en de leegstand toegenomen. De middelgrote centra hebben hier last van. Deze centra zijn enerzijds te klein voor een dagje uit voor de hedonistische shoppers, mensen die voor het plezier gaan winkelen. Anderzijds zijn deze centra te groot voor de utilitaristische shoppers, mensen die doelbewust winkelen of boodschappen doen. Daarom is het voor deze centra van belang om een goed beeld te hebben welke factoren een rol spelen in de waardering die deze shoppers met verschillende motieven hebben. In dit onderzoek wordt er daarom gekeken naar de persoonlijke kenmerken en de omgevingsfactoren die invloed kunnen hebben op de waardering die zowel de hedonistische als utilitaristische shoppers hebben op de middelgrote centra. Dit is gedaan middels een enquête onderzoek. De analyse is gedaan met een logistische regressie omdat de afhankelijke variabele dichotoom is. Hieruit bleek echter dat met dit model geen uitspraak gedaan kon worden over de waardering die utilitaristische en hedonistische shoppers hebben over de middelgrote centra.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen