Rekenkameronderzoek en de Wet dualisering gemeentebestuur. Een evaluatief en toetsend onderzoek naar het uitvoeren van de controlerende onderzoeksdoelstelling

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Authors
Issue Date
2020-12-29
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Wet dualisering gemeentebestuur uit 2001 heeft, naast het dualisere van de lokale politiek, ook de lokale rekenkamers verplicht gesteld. In deze wet wordt ook gesteld dat de onderzoeken van deze rekenkamers evaluatief van aard moeten zijn en aan de generaliserende doelstelling “controleren” en de daarbij passende evaluatiemodellen moet voldoen. Uit dit onderzoek blijkt dat meer dan de helft van de onderzochte rekenkameronderzoeken voldoen aan de controlerende doelstelling en daarmee aan de wettelijke test uit 2001. Naast deze evaluatie heeft dit onderzoek ook gekeken naar wat er mogelijk in relatie staat tot de onderzoeken die niet voldoen. Hiervoor is het onderzoek voornamelijk gaan kijken naar organisatie elementen achter het onderzoekproces die politieke interventie toestaan in het onafhankelijke proces. Hiervoor is gekozen omdat de politiek al vermoedens uitspreekt dat de aanwezigheid van politieke interventies door de organisatie elementen invloed heeft op het presteren van de rekenkamers. Uit het onderzoek blijkt dat de vermoedens kloppen en de aanwezigheid van politieke interventies door organisatie elementen inderdaad een effect hebben op rekenkameronderzoeken.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen
Specialisation