Het emotioneel welzijn van meertalig opgroeiende jongeren.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2022-05-17
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Hoewel de Nederlandse taalvaardigheid van meertalige jongeren in Nederland vaak onderwerp van discussie is, is het emotioneel welzijn van deze groep dat niet. Dit onderzoek kijkt naar het verband tussen de taalvaardigheid in de thuistaal en het emotioneel welzijn van meertalig opgroeiende adolescenten. Hierbij wordt gekeken of de taalvaardigheid van de ouders in het Nederlands en in de thuistaal, en de band tussen ouder en kind een rol spelen bij dit verband. In totaal 46 adolescenten van tussen de 16 en 19 jaar oud participeerden in het onderzoek. Het onderzoek bestond uit vier gekoppelde vragenlijsten, die vroegen naar emotioneel welzijn, de band met de ouders en de taalvaardigheid van zowel de adolescent als zijn/haar ouders. Uit de resultaten bleek geen verband te zijn tussen taalvaardigheid in de thuistaal en het emotioneel welzijn. De band tussen ouder en kind had wel een significante invloed op een aspect van het emotioneel welzijn, namelijk op de depressieve symptomen die de adolescenten vertonen. Het emotioneel welzijn van een adolescent wordt meer beïnvloed door hun taalvaardigheid in de thuistaal als zijn/haar ouders goed Nederlands spreken. Bij adolescenten waarvan de ouders een hogere taalvaardigheid in de thuistaal hebben, verklaart de taalvaardigheid van de adolescent in de thuistaal een kleiner gedeelte van de positieve gevoelens. De resultaten van dit onderzoek zijn niet te generaliseren naar een grotere populatie en dienen verder onderzocht te worden.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren