Inleven in verhalen: Het effect van gedetaillieerde instructies op de transportatie van de lezer, de correlatie tussen transportatie en identificatie en de correlatie tussen transportatie en de attitude van de lezer.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2017-06-05
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Dit onderzoek had tot doel te onderzoeken in hoeverre gedetailleerde instructies op het gebied van mentale inbeelding invloed op de mate van transportatie hebben. Daarnaast was het doel van het onderzoek te kijken in hoeverre de termen transportatie en identificatie met elkaar correleren en in welke mate er een correlatie bestaat tussen transportatie en identificatie. Met betrekking tot de eerste onderzoeksvraag werd op basis van theorie de hypothese opgesteld dat gedetailleerde instructies op het gebied van mentale inbeelding niet tot een hogere mate van transportatie leiden. In dit onderzoek werden de proefpersonen aan twee verschillende versies instructies blootgesteld. De conditiegroep kreeg de gedetailleerde versie instructie die op het gebied van mentale inbeelding gemanipuleerd was. De controlegroep kreeg de beknopte versie instructie die niet gemanipuleerd was. Na het lezen van de instructie werd aan de proefpersonen gevraagd een online vragenlijst over transportatie, identificatie en over hun attitude in te vullen.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren