(Groen) hangen in de openbare ruimte. Rondhangen door de jeugd: to green or not to green

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2023-08-11
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In deze bachelorscriptie is er onderzoek gedaan naar de hangplekvoorkeuren van leerlingen van basisscholen en middelbare scholen in de leeftijd van 10 tot 14 jaar, toegespitst op natuurlijke, dan wel niet-natuurlijke hangplekken. Om deze hangplekvoorkeuren te onderzoeken is er een digitale vragenlijst opgesteld die is verspreid onder diverse basisscholen en middelbare scholen waarin respondenten gevraagd werden om aan de hand van foto’s een zestal verschillende hangplekken te beoordelen. Met behulp van de zelfdeterminatietheorie is er gekeken of deze theorie een goede voorspeller is van een voorkeur voor natuurlijke, dan wel niet-natuurlijke hangplekken. Uit de analyse van de antwoorden van de vragenlijst bleek dit niet het geval te zijn. Echter leken tieners een lichte voorkeur te hebben voor natuurlijke hangplekken, vooral de 10- tot 11-jarigen. Ook is er met behulp van de sociale cognitietheorie gekeken naar de oorsprong van de meningen die respondenten hebben over de diverse hangplekken. Hieruit kwam naar voren dat vooral de eigen ervaring bij dergelijke hangplekken het zwaarste meewoog voor de respondenten, gevolgd door de mening van vrienden. De mening van ouders werd als minder belangrijk geacht.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen