Klimaatadaptie op bedrijventerreinen. Een onderzoek naar motivaties van ondernemers om bij te dragen aan klimaatadaptie en de wijze waarop de gemeente dit kan stimuleren

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2019-09-20
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Dit is een onderzoek naar de motivaties van ondernemers om bij te dragen aan klimaatadaptatie op bedrijventerreinen. Een conceptueel model betreffende de motivaties voor klimaatadaptatie is opgesteld aan de hand van theorieën over risicoperceptie, ruimtelijke kwaliteit en het economisch, juridisch en communicatief sturingsmodel. Vervolgens zijn de verwachtingen zoals afgeleid van het conceptueel model middels casestudies onderzocht in de praktijk. Op basis van de resultaten zijn aan de gemeente Eindhoven aanbevelingen gedaan over de wijze waarop ondernemers gemotiveerd kunnen worden bij te dragen aan klimaatadaptatie.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen