Verschillen tussen mannen en vrouwen in taalgebruik pijncommunicatie.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2022-06-13
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Mannen en vrouwen verschillen op meerdere vlakken van elkaar. Zo ook in de manier waarop ze pijn ervaren en mogelijk in de manier waarop ze deze communiceren. In veel Engelstalige onderzoeken zijn verschillen gevonden tussen het taalgebruik van mannen en vrouwen in pijnbeschrijvingen. Het doel van dit onderzoek is ontdekken of er een verschil is tussen het taalgebruik van mannen en vrouwen in Nederlandstalige geschreven pijnbeschrijvingen, met name in het gebruik van emotiewoorden, intensiveerders en metaforen. Door middel van een online vragenlijst zijn pijnbeschrijvingen verzameld en geanalyseerd op aanwezigheid van emotiewoorden, intensiveerders en metaforen. Uit de resultaten bleken geen significante verschillen te bestaan voor het gebruik van emotiewoorden, intensiveerders en metaforen tussen mannen en vrouwen. Dit onderzoek is een eerste stap in onderzoek naar mogelijke genderverschillen in Nederlandstalige pijnbeschrijvingen.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren