Nieuwe landgoederen : Een evaluatie van het provinciaal beleid in Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2010-07
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Het Rijk heeft in het Bosbeleidsplan (Ministerie van LNV, 1992) het traditionele landgoed nieuw leven in geblazen door het idee van nieuwe landgoederen te lanceren. Provincies en gemeenten worden geacht hier planologische medewerking aan te leveren in hun omgevingsbeleid. In de praktijk blijkt dat gemeentelijk beleid vaak ontbreekt en dat het provinciale beleid cruciaal is. Gezien de resultaten uit een eerste inventarisatie van 24 gerealiseerde nieuwe landgoederen (Derckx et al., 2010) is het de vraag of het provinciale beleid wel goed genoeg is om te zorgen voor een positieve invloed van nieuwe landgoederen op de omgevingskwaliteit. Het doel van dit onderzoek is dan ook om een bijdrage te leveren aan de verbetering van het beleid voor nieuwe landgoederen op provinciaal niveau door een evaluatie van de effecten van dit beleid op de omgevingskwaliteit. Dit leidt tot de centrale vraag: Op welke wijze kan het beleid voor nieuwe landgoederen op provinciaal niveau worden verbeterd om de invloed van dit beleid op de omgevingskwaliteit te optimaliseren? Deze centrale vraag is beantwoord aan de hand van zes deelvragen die uitmonden in een aantal aanbevelingen voor het provinciale beleidsniveau.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen