Holland’s Next Top Model: Een model voor de analyse van non-fictie kritieken

Keywords
No Thumbnail Available
Issue Date
2022-07-15
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Dit onderzoek beoogt bij te dragen aan het wetenschappelijke veld van de literaire kritiek door meer inzicht te verschaffen in literaire non-fictie kritieken. Het systematisch analyseren van recensies uit dag- en weekbladen resulteert in een vollediger beeld van de evaluatiecriteria die recensenten hanteren om literaire werken te beoordelen. Het primaire doel van dit onderzoek is het ontwikkelen van een model om het gebruik van evaluatieve uitspraken in kaart te brengen. Het toepassen van dit instrument op een corpus van vijftig recensies vormt de eerste stap in het vergaren van informatie over wat recensenten in deze eeuw vereisen van een succesvol non-fictie werk.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren
Specialisation