Decentralisatie sleutel tot integraliteit? Onderzoek naar gebiedsontwikkelingsprojecten uit MIRT en Ruimte voor de Rivier

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2012-03-19
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Doordat verschillende ruimtelijke opgaven steeds vaker in samenhang worden uitgevoerd wordt de Nederlandse ruimtelijke steeds complexer. Deze trend kan worden gezien als de overgang van toelatingsplanologie naar ontwikkelingsplanologie of de verschuiving van government naar governance. Het accent ligt niet meer op het beheersen van de ruimtelijke ordening door hiërarchische sturing vanuit de overheid, maar op samenwerking tussen overheden, maatschappelijke organisaties, burgers en markpartijen met een op ontwikkeling gerichte insteek. Gebiedsontwikkeling kan worden gezien als instrument van ontwikkelingsplanologie, wat wordt gebruikt voor complexe problemen in dynamische gebieden waarbij er veel onderlinge samenhang is tussen de problemen en een groot urgentiegevoel aanwezig is (Adviescommissie Gebiedsontwikkeling, 2005). Ook in de infrastructuurplanning is al een aantal jaren een trend naar een meer integrale benadering ingezet. Zo is in het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) de component ‘Ruimte’ toegevoegd en wordt in het programma Ruimte voor de Rivier waterveiligheid in samenhang met ruimtelijke ontwikkeling in de planvorming opgenomen. Door de meer gebiedsgerichte benadering voor deze projecten is er in essentie nog nauwelijks onderscheid met andere complexe ruimtelijke vraagstukken of gebiedsontwikkeling. Om deze reden worden ook de projecten met een gemengde opgaven maar met een leidende infrastructuurontwikkeling als gebiedsontwikkeling beschouwd, specifiek uit MIRT en Ruimte voor de Rivier.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen