‘Betaald partnerschap met’ e invloed van sponsorvermelding op Instagram op de waargenomen persuasieve intentie, cognitieve en affectieve weerstanden en merkattitude voor producten met een hoge en lage betrokkenheid

Keywords
No Thumbnail Available
Authors
Issue Date
2018-06-26
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Het doel van deze studie was het effect van het al dan niet zien van de ‘Betaald partnerschap met’ sponsorvermelding in een Instagrambericht op de waargenomen persuasieve intentie, cognitieve en affectieve weerstand en de invloed hiervan op de merkattitude te onderzoeken. Ook werd er gekeken welke rol productbetrokkenheid hierin speelde. Middels een online experiment zijn de data van 193 participanten verzameld. Dit betrof een 2 (sponsorvermelding vs. geen sponsorvermelding) x 2 (hoge vs. lage productbetrokkenheid) between subject design. Uit de resultaten bleek dat de sponsorvermelding effectief is bij het herkennen van de persuasieve intentie van het bericht. Dit effect was sterker voor producten met een hoge betrokkenheid. Daarnaast toonden de resultaten aan dat het zien van de sponsorvermelding tot zowel cognitieve als affectieve weerstand leidt. Echter, slechts bij producten waarbij men sterker is betrokken heeft het bieden van affectieve weerstand een negatief effect op de merkattitude. Cognitieve weerstand had bij zowel hoge als lage productbetrokkenheid geen invloed op de merkattitude. De resultaten van dit onderzoek dragen bij aan de huidige wetenschappelijke kennis op het gebied van influencer marketing, waarbij duidelijk werd wanneer en hoe sponsorvermelding leidt tot het in gang zetten van weerstandsmechanismen en het effect hiervan op de merkattitude. Omdat verschillende doelgroepen, zoals jongeren, sponsorvermeldingen mogelijk op een andere manier verwerken en zodoende de weerstandsprocessen anders ervaren, kan in een vervolgonderzoek de focus worden gelegd op leeftijd. Trefwoorden: sponsorvermelding, sociale media, Instagram, merkattitude, cognitieve weerstand, affectieve weerstand, persuasieve kennis, influencer marketing, productbetrokkenheid
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Sociale Wetenschappen