Het effect van verbale verankering in logo’s op kernwaarden fit, attitude tegenover organisatie, attitude tegenover het logo en donatie intentie bij non-profit organisaties.

Keywords
No Thumbnail Available
Issue Date
2019-05-07
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
De aanname vanuit de theorie is dat meer verbale verankering zou zorgen voor meer begrip en een hogere waardering van visuele elementen in persuasieve communicatie. Er is onderzoek gedaan naar verbale verankering in visuele metaforen en advertenties, maar het onderzoek naar verbale verankering in logo’s is schaars. Door middel van een experiment met 93 proefpersonen is in het huidige onderzoek gezocht naar een effect van mate van verbale verankering in logo’s van non-profit organisaties gericht op kinderziektes. De proefpersonen bestonden uit Nederlandse volwassenen in de leeftijd van 19 – 64 jaar. Uitsluitend bij attitude tegenover het logo is een effect gevonden voor mate van verbale verankering in het logo. De attitude tegenover het logo bij gedeeltelijke verbale verankering was het hoogst. Bij kernwaarden fit, attitude tegenover de organisatie en donatie intentie is geen effect gevonden voor mate van verbale verankering in het logo. Met name de soort organisatie speelde een grote rol bij de attitude tegenover de organisatie, de attitude tegenover het logo en de donatie intentie. Er was hier sprake van sterke effecten.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren