Goed gefaciliteerd een fijne woon leef - en werkomgeving bij Dichterbij

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2023-12-11
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
De centrale vraag ‘op welke wijze moet de structuur van de facilitaire processen worden ingericht om de gewenste prestatie te kunnen leveren?’ De resultaten van de facilitaire pilots worden grotendeels als succesvol ervaren. Facilitaire processen dragen bij aan het behalen van de strategische doelstelling: fijn wonen, leven en werken. De algemene conclusie op basis van de structuurparameters is dat de structuur verschillend is in de pilots. De structuurparameters staan lager daar waar een Facilitair Expert ingezet wordt. Vanuit nabijheid ondersteunen van de zorg lijkt te leiden tot minder verstoring in het proces. De facilitaire prestaties zijn onderzocht op basis van drie prestatie eisen: efficiencybeheersing, kwaliteit- en procesbeheersing en flexibiliteit. Het meten van de prestaties dient ertoe om vast te kunnen stellen of de dienstverlening voldoet aan de behoefte en verwachtingen van de eindgebruikers. De resultaten van de pilots hebben geleid tot een vertaling naar de visie op facilitair.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen