De invloed van humor op de effectiviteit van bedreigende gezondheidsvoorlichting over suikerinname: Een experiment.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Authors
Issue Date
2015-07-13
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Deze studie onderzocht de invloed van humor op de persuasiviteit van bedreigende gezondheidsvoorlichting over suikerinname. Dergelijk onderzoek is nodig om manieren te vinden waarop belangrijke, zelfrelevante doch bedreigende informatie overgebracht kan worden, zonder dat er weerstand optreedt bij de ontvanger. Dit is voor de communicatiepraktijk van belang ter optimalisering van bedreigende gezondheidsvoorlichting ten behoeve van de volksgezondheid. 180 proefpersonen kregen een voorlichtingsboodschap van het Voedingscentrum te zien waarin de factoren humor en dreiging gemanipuleerd waren. De eerste hypothese ging uit van een interactie-effect tussen humor en de mate van dreiging op overtuiging. Daarnaast werd verwacht dat het interactie-effect gemedieerd zou worden door vermindering van de cognitieve defensiviteit, opwekking van een positieve stemming en verhoging van de eigen-effectiviteit. Beide hypotheses konden wor! den verwo rpen. Op basis van de resultaten is geconcludeerd dat de toevoeging van de affectieve component humor niet tot meer overtuiging heeft geleid in bedreigende gezondheidsvoorlichting over suikerinname.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren