Verstandelijk gehandicapten in de achtertuin : Onderzoek naar de Nimby-houding van omwonenden ten aanzien van kleinschalige woonvormen in de wijk voor mensen met een verstandelijke beperking

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2011-07-01
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Al decennia lang is een interessante ontwikkeling gaande in de zorg. In het kader van de integratie worden cliënten niet langer in grootschalige (gesloten) instellingen verder van de ‘bewoonde wereld’ gehuisvest, maar in kleinschalige woonvormen in ‘normale woonwijken’ met niet-gehandicapte bewoners (De Kam, 2010). Deze ontwikkeling wordt ook wel vermaatschappelijking of extramuralisatie genoemd. Deze ontwikkeling gaat niet zelden gepaard met hevige weerstand vanuit omwonenden. Grote koppen in kranten geven aan dat omwonenden geen gehandicapten in hun omgeving willen hebben (Algra, 2005; Rood, 2009; TC Tubantia, 2008) . De protesten vanuit omwonenden zijn vaak te typeren als zijnde Nimby-effecten. Nimby is het acroniem voor ‘not in my backyard’, ofwel: niet in mijn achtertuin. Deze term houdt in dat mensen op zich wel positief staan ten opzichte van een bepaalde ontwikkeling, maar dat ze deze liever niet in de eigen omgeving willen hebben (Van der Moolen en Voogd, 1995). Vaak komt deze houding voort uit een bepaalde vorm van egocentrisme, waarbij men de eigen omgeving wil behouden van aantasting van de vrije ruimte, rust of sociale cohesie (Vlek, 1995). Wolsink (in: Van den Berg, 1995 en Vlek, 1995) onderscheidt een drietal varianten van Nimby, waarbij het verschil zit in de algemene houding ten aanzien de ontwikkeling in het algemeen. Bij Nimby-A blijft deze positief, maar heeft men de ontwikkeling liever niet in de eigen omgeving. Bij Nimby-B is deze algemene houding negatief en wil men de ontwikkeling dus ook niet in de eigen omgeving. Bij Nimby C ten slotte is de algemene houding positief, totdat bekend wordt dat de ontwikkeling in de nabije omgeving zal plaats gaan vinden. De positieve houding slaat om in een negatieve kritische houding ten aanzien van de ontwikkeling. Na realisatie van de ontwikkeling is vaak te zien dat de algemene houding weer terug op het oude pijl komt.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen